FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Allmänt
Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller alla beställningar som görs av dig som konsument (“Kunden”) hos Green Machine lvs (GM), Tax Id DK371392238 via se.greenmachine.life och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om GM framgår på Webbplatsen. Villkoren är endast tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen och/eller göra en beställning, godkänner du att följa Villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning. Beställningar kan endast göras av personer över 18 år som är bosatta i Sverige. Att produkter tillhandahålls på Webbplatsen vid en viss given tidpunkt innebär inte eller är inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av Villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.
Priser & avgifter
De priser som anges på Webbplatsen är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive betalnings- och fraktkostnader som anges separat. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, valutaförändringar, tryckfel, pris fel, slutförsäljningar, lager fel, etc. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen.
Beställning/Upprättande av avtal
Du kan göra dina beställningar via Webbplatsen. När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån det är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på annat sätt, kommer vi att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.
Leverans
GM iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med de leveransalternativ som du har valt till närmaste utlämningsställe i Sverige. GM strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp.
Ångerrätt
Vid köp av varor på Webbplatsen gäller lagstadgad ångerrätt. Du kan ångra eller returnera din beställning från och med den dag du gör din beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av dina beställda varor. Ångerrätten gäller endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits. Inte heller gäller ångerrätten för vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Det enklaste sättet att nyttja din ångerrätt är att fylla i det returformulär som medföljde i ditt paket och returnera varorna till oss. Använd den förfrankerade adressetiketten som vi tillhandahållit. Anvisningar för hur du gör detta finns på följesedeln i din försändelse. Väljer du att inte använda vårt returformulär räcker det att du informerar oss om ditt beslut att ångra din beställning innan ångerperioden är till ända genom att skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att utöva ångerrätten eller e-post till info@greenmachine.se. Du ska ange ditt namn, din adress samt kundnummer eller personnummer. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se Ångerblankett).
Nyttjande av ångerrätten
Vi återbetalar alla betalningar från dig, inklusive kostnaden för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna, vilket som än inträffar först. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om din önskan att ångra din beställning. Vid utövande av ångerrätten står du som kund kostnaden för returfrakten. Summan dras automatiskt från varuvärdet vi betalar tillbaka. På det belopp som ska återbetalas har Svensk Idrottssupport rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
Reklamation
Varan du köper av oss ska vara felfri vid leverans. Skulle produkten du fått hem ha en defekt ska det anmälas till oss inom 14 dagar från det att du mottagit leveransen. Som konsument har du enligt lag rätt att reklamera i upp till tre år från köpet, dock inom skälig tid (två månader) från att fel upptäckts. Kontakta oss på info@greenmachine.se för en snabbare hantering och uppge ditt fullständiga namn, ditt order-/ kvittonummer, en kortfattad beskrivning av orsak till reklamation, en bild på skadan om detta är möjligt samt dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) så återkommer vi inom 48 timmar. Vid reklamation står GM för fraktkostnader, det är därför viktigt att du använder dig av de frakthandlingar som skickas från GM.
Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.
Personuppgifter
Läs under Intergritetspolicy
Tillämplig lag & tvist
Vid klagomålsärenden för onlineköp kan du lämna in ett klagomålsformulär via Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online. Fyll i det elektroniska formuläret så vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Du hittar mer information samt instruktioner om hur du ska gå till väga här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av Villkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och i sista hand avgöras av allmän domstol.
Bolagsinformation
Green Machine är registrerat med säte i Århus Danmark
Tax id DK 37139238
E-post: info@greenmachine.seKlicka här för att läsa om vår integritetspolicy